‘The Inspection’ เน้นประสบการณ์เกย์ Black Marine ภายใต้หัวข้อ ‘อย่าถาม อย่าบอก’

ภาพยนตร์เรื่องใหม่ของ Elegance Bratton เรื่อง “The Inspection” นำแสดงโดย Jeremy Pope ในบท Black Marine และ Gabrielle Union ในบทแม่ผู้เกลียดการปรักปรำของเขา Elegance Bratton ผู้สร้างภาพยนตร์หลายคนกล่าวว่าโปรเจ็กต์ล่าสุดของเขา “The...